ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2018 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Успостављање модерног система унутрашње организације у ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука