ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2018 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Испитивање противпожарних апарата и хидраната и испитивање електро и громобранских инсталација