ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2018 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Проширење и доградња СТОНЕЕ (судски спорови – праћење процеса, утужења, пресуда, наплате)