ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2018 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Одржавање апликативног софтвера за пословни информациони систем (кадровска евиденција, зараде и радни задаци)