ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2018 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Надоградња постојећег пилот пројекта набавке електронских пломби (проширење и доградња СТОНЕ2 - интеграција са РМП платформом (електронске пломбе))