ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2018 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Израда елабората прикључења ХЕ Бочац 2 на ЕД мрежу