ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Услуга ерадикација (уништавање) корова у непосредној близини трафостаница