ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Кетеринг поводом обиљежавања 70 година ЗП "Електррокрајина" а.д. Бања Лука