ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Израда Елабората "Снимак стања и анализа пословања као основ за моденизацију пословања Друштва"