ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Санација 35 kV вода „БЛ1-Ситари“ – РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука