ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Одржавање софтвера за тарфирање, обрачун и наплату електричне енергије, одржавање базе података, системског софтвера и комуникационог софтвера за WAN и LAN мрежу