ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Изградња РТС 20 kV Оштра Лука - грађевински и електромонтажни радови