ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2017 Поступци јавних набавки Отворени поступак Изградња 20(35) kV вода ТС „Приједор 5“ - РТС „Козарац“