ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2016 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Кетеринг поводом свечаног обиљежавања почетка радова на изградњи пословног објекта РЈ Прњавор