ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2016 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II - дио Б Израда студије економске оправданости улагања у пројекат санације СН и НН мреже, ефикаснијег управљања потрошњом у интелигентним енергетским мрежама (из средстава ЕБРД-а) на цијелом подручју Електрокрајине