ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2016 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за Пословнице на подручју РЈ Бања Лука