ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2016 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Проширење и доградња STONEE (преузета ел. енергија, губици, неовлаштена потрошња, контрола ПДВ-а-УИНО)