ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2016 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Надоградња постојећег информационог система увођењем система јавних кључева и прве фазе система управљања документима-ПКИ