ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2016 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Набавка материјала и извођење радова на реконструкцији и изградњи СН, НН мреже и ТС за РЈ Бања Лука и Пословнице