ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II – дио Б Снимање, монтажа и постпродукција корпоративног видео спота о ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука