ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Услуге из Анекса II – дио Б Изнајмљивање простора ресторана и услуге смјештаја