ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Ситни спојни и овјесни материјал за одржавање мреже у зимском периоду