ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Изградња 35 kV вода од МХЕ „Медна“ до Чађавице