ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Изградња АБ потпорног зида код МБТС „Исток 1“ у Прњавору