ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци Завршетак изградње и реконструкције далековода 20 kV Мркоњић Град-Језеро