ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Отворени поступак Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за Пословнице на подручју РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука