ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Elektrokrajina Јавне набавке 2015 Поступци јавних набавки Отворени поступак Набавка материјала и извођење радова на санацији дистрибутивне мреже усљед хаварија за РЈ „Електродистрибуција“ Приједор