ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
27.07.2018.

петак

   
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

ДИЈЕЛОВИ НАСЕЉА: 

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
27.07.2018.

петак

   
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

ДИО НАСЕЉА: 

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 27.07.2018.

петак 

   
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 ДИО УЛИЦЕ: