ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 

 Електроенергетски објекат 

РЈ Челинац
Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 20.09.2018.

Четвртак

 08.00 14.00 
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

ДИЈЕЛОВИ НАСЕЉА: Липовац, Поповац, Балте и Пекези

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 

 

   
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ

 

 

 Електроенергетски објекат 

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 

 

   
Разлог искључења Редовно одржавање

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном ЕНЕРГИЈОМ