ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају
 
 

Електроенергетски објекат

  Стара Шибовска 20 КV

Датум искључења:

Дан

Вријеме искључења

Вријеме укључења

 19.11.2018.

Понедјељак 08.00  16.30 

Разлог искључења:

 реконструкција SN вода од растављача на Караћу на Караћу до ТС Г.Грабик

Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

НАСЕЉА: Караћи, Д. Илова, Д.Грабик, Горњи Грабик и Горња Илова

 

 

Електроенергетски објекат

Датум искључења:

Дан

Вријеме искључења

Вријеме укључења


     

Разлог искључења:

 редовно одржавање

Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом