ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају
 
 

Електроенергетски објекат

 Редовна годишња ревизија ТП I и II 110/20 kV

Датум искључења:

Дан

Вријеме искључења

Вријеме укључења

 26.08.2018.

 Недеља 06.00  13.00 

Разлог искључења:

 редовно одржавање

Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 Комплет подручје општине Прњавор које се напаја из разводног постројења Прњавор 110/20

 

 

Електроенергетски објекат

Датум искључења:

Дан

Вријеме искључења

Вријеме укључења


     

Разлог искључења:

 редовно одржавање

Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом