ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 
 *НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају.
 
 
Електроенергетски објекат ДВ 20 k V Рајаково брдо
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
17.11.2017. Петак  12.00  13.00
Разлог искључења:  Редовно одржавање
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом НАСЕЉА: Јовандићи и Томићи

 

 
 
Електроенергетски објекат ДВ 20 kV Каменолом 
Датум искључења: Вријеме искључења Вријеме укључења
 17.11.2017. Петак  13.00  14.00 
Разлог искључења:  Редовно одржавање
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом  НАСЕЉА: Превиле,Оћуне, Мајдан,Чираковац и Језеро

 

Електроенергетски објекат ДВ 20 kV Рибник 
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 17.11.2017.  Петак 14.00  15.00 
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом  НАСЕЉА: Рибник
 
 
Електроенергетски објекат ДВ 20 kV Бараћи 
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
17.11.2017.  Петак  15.00 16.00 
Разлог искључења:  Редовно одржавање
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом НАСЕЉА: Медна,Бараћи, Доња и Горња Подгорја,Герзово,Пецка,Јасенови потоци и Убавића брдо 
Elektrokrajina Обавјештења Планирана искључења Мркоњић Град