ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 
*НАПОМЕНА: У случају лоших временских услова радови на мрежи се одгађају.
   

Електроенергетски објекат

ДВ Трн црква
Датум искључења Дан Вријеме укључења Вријеме искључења
18.05.2018.   Петак 10.00   11.00
Разлог искључења  Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом

ДИО НАСЕЉА: Трн и Пријечани

 

Електроенергетски објекат

ДВ Трн
 Датум искључења  Дан искључења Вријеме искључења Вријеме укључења
 18.05.2018. Петак 08.00  12.00 
Разлог искључења  Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом

 ДИО НАСЕЉА :Бошковићи и Чардачани

Електроенергетски објекат

Датум искључења Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
       
Разлог искључења  Редовно одржавање и изградња

Насеља и улице које ће остати без напајања електричном енергијом