ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 

 

Електроенергетски објекти СТС Ламинци Дубраве, МБТС Јелшинград 2 базени,СТС Трошељи 3, СТС Петроцо село,СТС Церовљани Греда,СТС Средња Јурковица
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
21.05.2018 Понедељак
   
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА : Ламинци Дубраве, Трошељи,Петрово село,Церовљани Греда,Средња Јурковица

   

 

Електроенергетски објекти  
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом