ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Електроенергетски објекти ДВ 20 kV Ламинци, МБТС Топола амбуланта, МБТС Топола млин, МБТС Ламинци Швраке, МНБТС Ровине 6, КТС Топола творница сточне хране, СТС Ламинци Швраке, СТС Ламинци Бабићи,СТС Врбашка 1, СТС Нова Топола 1, СТС Буковац,СТС Горњи Подградци Шиници,СТС Пејићи,СТС Грбавци Лугарница
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења

 16.11.2018.

Петак
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА:Ламинци Брезици и Ламинци Центар, Топола, Ламинци Швраке,Ровине, Ламинци Бабићи, Врбашка,Буковац,Горњи Подградци Шиници,Пејићи,Грбавци Лугарница