ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

Електроенергетски објекти СТС Јазовац Доњани, ЗТС Турјак 1, ДВ 20 kV Кочићево,СТС Подградци школа,МБТС Водоторањ,СТС Хиподром
 Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења

 18.09.2018.

Уторак
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА: Јазовац Доњани, Турјак, Трошељи,Кочићево,Ламинци Брезици, Подградци