ZP ELEKTROKRAJINA a.d. Banja Luka

 

Електроенергетски објекти ДВ 20 kV Лакташи, ДВ 20 kV Матура, СТС Рогољи Брезари,СТС Рогољи Брезари 2, СТС Доњи Карајзовци 2 Дмитровићи, СТС Пејићи,СТС Доњи Подградци Дојчиновићи,СТС Петрово Село 2 Арежине
Датум искључења: Дан Вријеме искључења Вријеме укључења
 19.07.2018. Четвртак
Разлог искључења: Редовно одржавање 
Насеља и улице који ће остати без напајања електричном енергијом

 НАСЕЉА:Топола,Доњи и Горњи Карајзовци, Петрово село, Долина, Рогољи Брезари,Пејићи, Доњи Подградци Дојчиновићи